Szanowni Państwo - Mieszkańcy Myszkowa!

Pracuję dla Państwa od 13 lat. W tym czasie zrealizowałem prezentowane programy w znacznym stopniu rozliczając się z tego przed Państwem. W minionej kadencji pomimo trudności, które wystąpiły (zła współpraca z większością Radnych, wystąpienie pandemii, pogorszenie zasad finansowych dla samorządów) również mogę śmiało wskazać wykonanie w znacznym stopniu złożonych Państwu obietnic. Kilka z nich zawartych w poprzednim programie zostało rozpoczętych - są w trakcie realizacji.

Prezentując program na następną kadencję nie roztaczam nierealnych wizji, a złożone konkretne punkty programu wynikają z dobrego rozeznania spraw naszego miasta. Nie zatrzymuję się w działaniu dla naszego Myszkowa a oferuję konsekwentne, rzetelne i energiczne działania.
Jeśli powierzycie mi Państwo dalszą pracę dla miasta część z bolączek, które zgłaszacie zostanie zrealizowana.

Inwestycje w Myszkowie

Chciałbym oficjalnie poinformować, że będę ponownie ubiegał się o Urząd Burmistrza Miasta Myszkowa. Minione 13 lat pracy dla Państwa zaowocowało inwestycjami, które służą nam wszystkim.

Powierzając mi funkcję burmistrza stawiacie Państwo na rzetelność wykonywanych zadań, a nade wszystko na ich kontynuację. Dalszą przebudowę dróg, rewitalizację centrum miasta, rozwój bazy sportowej, kulturalnej i oświatowej, wspieranie polityki senioralnej. Ufam, że nie zatrzymamy się w dalszej realizacji naszych potrzeb.

W minionym okresie na zadania te wydatkowaliśmy kwotę 173 miliony złotych, a ze środków zewnętrznych pozyskaliśmy 145 milionów. Kwoty te składają się na inwestycje, które prezentuje mapa inwestycyjna. Mam nadzieję, że będziemy ją wspólnie zapełniać.