Szanowni Państwo - Mieszkańcy Myszkowa!

Pracuję dla Państwa od 13 lat. W tym czasie zrealizowałem prezentowane programy w znacznym stopniu rozliczając się z tego przed Państwem. W minionej kadencji pomimo trudności, które wystąpiły (zła współpraca z większością Radnych, wystąpienie pandemii, pogorszenie zasad finansowych dla samorządów) również mogę śmiało wskazać wykonanie w znacznym stopniu złożonych Państwu obietnic. Kilka z nich zawartych w poprzednim programie zostało rozpoczętych - są w trakcie realizacji.

Prezentując program na następną kadencję nie roztaczam nierealnych wizji, a złożone konkretne punkty programu wynikają z dobrego rozeznania spraw naszego miasta. Nie zatrzymuję się w działaniu dla naszego Myszkowa a oferuję konsekwentne, rzetelne i energiczne działania.
Jeśli powierzycie mi Państwo dalszą pracę dla miasta część z bolączek, które zgłaszacie zostanie zrealizowana.

Mój program na nadchodzącą kandecję

Instytucjonalne:

 • utworzenie Rady Seniorów;
 • utworzenie Rady Programowej Sportu;
 • utworzenie Rady Programowej Kultury;
 • przywrócenie budżetu partycypacyjnego z podziałem na dzielnice;
 • działania zwiększające rozwój biznesu (usprawnianie dojazdu do firm zmniejszając uciążliwości dla mieszkańców, rozwój 38 ha strefy przemysłowej przy obwodnicy);
 • regulacja prawna dla kolejnych 15 % dróg (w latach 2018-2023 uregulowano stan prawny 39 dróg gminnych co stanowi około 29% na koniec 2023r. pozostają 32 drogi gminne).

Poszanowanie finansów publicznych:

 • dokończenie zadań, które we wcześniejszych latach Gmina rozpoczęła, a ich realizacja została nie dokończona (np. droga w oś. Krasickiego, droga w ul. Siewierskiej, kanalizacja osiedla Podlas, rewitalizacja osiedli przy Al. Wolności i ul. Skłodowskiej, droga przy Urzędzie Skarbowym, droga w ul. Metalurgiczna, droga w ul. Wyzwolenia – wyprowadzenie transportu ciężkiego z miasta do obwodnicy, droga w ul. Ceramicznej do Malinowej, kąpielisko Dotyk Jury);
 • wykonywanie dróg gruntowych w trwalszych technologiach – co roku 3 odcinki w technologii podwójnego utrwalenia;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych do realizacji celów zawartych w moim programie (w latach 2011-2023 pozyskano ponad 145 milionów złotych, w tym w ostatniej kadencji blisko 87,5 miliona zł.

Wiodące inwestycje:

 • Przebudowa Centrum etapami (m.in.centrum przesiadkowe, biblioteka miejska.);
 • przygotowanie 38 ha strefy przemysłowej przy obwodnicy do pozyskiwania inwestorów;
 • wykonanie kluczowych inwestycji drogowych dla dzielnic: Mijaczów -Mała Szpitalna, Nowa Wieś -Murarska, Mrzygłódka -Siewierska, Mrzygłód -Projektowana, Ciszówka -Piękna; Pohulanka – Boczna od Modrzejewskiej, Podlas – II i III etap przebudowy dróg;
 • dalsza rozbudowa sieci wodociągowej (np. 1 Maja za Świtem, osiedle przy ul. Malinowej…)
 • uporządkowanie przebiegu dróg w terenie (np. ul. Rolna);
 • termomodernizacja budynków oświatowych: SP 2, SP7, P5 i P1;
 • termomodernizacja budynku MOSiR.

Poprawa jakości życia mieszkańców:

 • dalsze działania na rzecz poprawy jakości powietrza (cel: dalsza wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne);
 • uruchomienie działań wspierających budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie objętych planami budowy kanalizacji sanitarnej;
 • zwiększenie częstotliwości wybranych kursów komunikacji autobusowej;
 • sukcesywna rozbudowa ścieżek rowerowych (m.in. budowa ścieżki łączącej ul. Ogrodową wzdłuż drogi gminnej Sucharskiego do drogi DW 791 oraz połączenie Dotyku Jury z Gminą Żarki);
 • działania na rzecz zwiększenia zagospodarowania wód opadowych (zmniejszenie podtopień);
 • nakłonienie Urzędu Marszałkowskiego i myszkowskich przedsiębiorców do wspólnej budowy drogi przez tereny Papierni w celu zmniejszenia korków między Mijaczowem a Centrum;
 • utworzenie żłobka;
 • wyciszenie strzelnicy sportowej;
 • unowocześnienie istniejących placów zabaw;
 • budowa mieszkań dla samotnych seniorów wraz Domem Seniora (przy ul. Szpitalnej i ul. Zamenhoffa);
 • przebudowa miejsc parkingowych w celu poprawy dostępności placówek oświatowych (np. przy przedszkolu nr 5 i SP nr 1);
 • zorganizowanie miejsc do ładowania pojazdów elektrycznych.

Programy poprzednich kadencji